Nosnosci PodestyMagazynowe Dodatkowa powierzchnia magazynowa

dodatkowa powierzchnia biurowa dla Twojego magazynu

Zabudowa antresoli

Dla zapewnienia optymalnych procesów logistycznych w każdej firmie niezbędna jest odpowiednia aranżacja przestrzeni produkcyjnej, magazynowej i biurowej oraz wyposażenie magazynu przekładające się na funkcjonalne i efektywne wykorzystanie całej powierzchni magazynowej. W miarę rozwoju przedsiębiorstwa, firmy często stają przed wyzwaniem coraz większych potrzeb magazynowych i wyborem sposobów zwiększenia powierzchni magazynowej.

Podesty magazynowe

Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest instalacja podestów magazynowych, które pozwalają w krótkim czasie i niedużym kosztem zwiększyć znacząco pojemność magazynu.

W tej części przedstawimy możliwe zastosowania dodatkowej przestrzeni magazynowej w postaci dodatkowego piętra magazynu, czyli zamkniętej, wyodrębnionej przy pomocy dodatkowych przegród budowlanych w postaci ścian i drzwi antresoli. Zastosowanie ścianek działowych zabudowanych to sprawdzony sposób na zorganizowanie przestrzeni na antresoli magazynowej. Taki sposób zabudowy pozwala na przearanżowanie w krótkim czasie przestrzeni podestu do dodatkowe pomieszczenia biurowe, magazynowe, techniczne, socjalne czy salki konferencyjne.

Antresola, a piętro magazynowe

Zasadnicza różnica pomiędzy typową antresolą, a piętrem magazynowym tkwi w jej konstrukcji, jak również wynikającymi z niej przepisami prawa – ze względu na swój zamknięty charakter dodatkowe piętro magazynu wymaga dodatkowego oświetlenia i instalacji przeciwpożarowej, a koszt realizacji inwestycji jest wyższy.

Lista zalet jest jednak długa – wykorzystanie ścianek działowych w systemie modułowym umożliwia szybką rozbudową czy re-aranżację posiadanej powierzchni w zależności od aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie z przestrzeni magazynowej i jej zamknięcie zapewnia znaczącą redukcję hałasu, ogranicza przedostawanie się pyłu, kurzu i ewentualnych zapachów pochodzących z pozostałej części hali produkcyjnej czy magazynowej, wpływając na komfort i wydajność pracy osób pracujących w tej przestrzeni. Dodatkową zaletą jest również możliwość utrzymywania innej temperatury pomieszczeń w stosunku do reszty hali. Takiej miejsce świetnie więc nadaje się na dodatkowe pomieszczenia biurowe, socjalne, do przechowywania towarów o szczególnych wymaganiach (temperatury, stopnia zapylenia itp.) czy nawet jako laboratoria.

Istnieje wiele rozwiązań zabudowy podestu magazynowego – do podstawowych należą ścianki aluminiowe oraz zabudowy z płyt warstwowych.

Ścianki aluminiowe to doskonałe połączeniu funkcjonalności z elegancją. Ich zastosowanie jako ścianki działowej wewnętrznej nie wymaga przekładki termicznej, dlatego możliwe jest całkowite przeszklenie takich ścianek, bez dodatkowego zaciemniania pomieszczenia. Dają maksymalną swobodę w aranżacji przestrzeni.

Z kolei ściany z płyt warstwowych są nieco tańszym rozwiązaniem, często stosowanym w magazynach i halach przemysłowych, ze względu na doskonałe właściwości izolacji akustycznej i termicznej. Ich montaż jest bardzo prosty i zapewnia wytrzymałość na wiele lat. W zależności od wymagań dotyczących ognioodporności, izolacji termicznej i akustycznej, proponujemy różne rodzaje rdzenia ścianek działowych: piankę poliuretanową, styropian czy wełnę mineralną.

Możliwości zastosowań pięter magazynowych i biurowych są nieskończone, a naszym zadaniem jest dobranie optymalnych rozwiązań dostosowanych do Państwa oczekiwań.