więcej metrów kwadratowych powierzchni

Konstrukcja

Podstawowe elementy konstrukcji nośnej antresol, czy podestów magazynowych stanowią słupy, belki główne oraz belki poprzeczne. O ile słupy nośne to zwykle profil hutniczy o przekroju rury kwadratowej, rzadziej dwuteownika, o tyle belki to profilowana na zimno blacha ocynkowana zamknięta w profil ProSigma+ oraz ProC+.

Elementem pozwalającym na bezpieczne zwieńczenie belek i słupa oraz montaż podłogi, jest specjalnie do tego celu zaprojektowana głowica. Każdy słup antresoli jest osadzony na posadzce za pomocą kotwionej do niej stopy, gwarantującej pewne i stabilne osadzenie całości konstrukcji.

Linia walcowania pozawala nam uzyskiwać wysokość profili w zakresie 180-550mm przy grubości blachy 1,5‑5,0mm.

Istotną zaletą elementów ocynkowanych, poza względami estetycznymi, są ich wysokie właściwości antykorozyjne. Towarzysząca im zdolność do zabliźniania się warstwy cynkowej na powierzchni w przypadku wystąpienia niewielkich zarysowań, stanowi bardzo skuteczną barierę ochronną przed starzeniem i negatywnym wpływem środowiska. Wszystkie konstrukcyjne elementy charakteryzuje podwyższona jakość, co znajduje odzwierciedlenie w doskonałych parametrach wytrzymałościowych naszych konstrukcji.

Bardzo ważnym elementem, na który zawsze zwracamy uwagę jest bezpieczeństwo, dlatego nasze konstrukcje projektujemy zgodnie ze sztuką dyktowaną normami, tak by były możliwie odporne na działanie pionowych siły powodujących wyboczenia oraz momentów sił skręcających i gnących.

Poniżej prezentujemy główne elementy konstrukcyjne naszych podestów:

belki glowne2.small

Profil Pro C+

Belki główne

Profilowana na zimno blacha ocynkowana zamknięta w profil ProC+

Profil Pro Sigma+

Belki poprzeczne

Profilowana na zimno blacha ocynkowana zamknięta w profil ProSigma+

belki poprzeczne2
slupy3

Słupy

Słupy nośne to zwykle profile hutnicze o przekroju rury kwadratowej, rzadziej dwuteownika.

Stalowe słupy wspierają główne belki i belki poprzeczne.

Każdy słup antresoli jest osadzony na posadzce za pomocą kotwionej do niej stopy, gwarantującej pewne i stabilne osadzenie całości konstrukcji.

Wzmocnienie konstrukcji

Stężenia

Stężenia konstrukcji podestu mają na celu wzmocnienie i zapewnienie stabilności konstrukcji, zapewniając wyższe możliwości załadunkowe.

Rodzaje stosowanych stężeń:

  • krzyżowe (na zdjęciu)
  • zastrzały
  • stężenia portalowe
stezenia to te X

Podłoga podestu

Standardowo stosowanym przez nas rozwiązaniem są:

- płyty wiórowe w klasie nośności P6, o grubości #38mm w klasie ognioodporności „C/D” lub „B”

  • Wierzch płyty surowej w klasie Cfl-s1
  • Spód płyty w klasie D-s2, d0
  • Wierzch płyty laminowanej w klasie "Bfl-s1, d0" z powłoką antypoślizgowa Anti-slip R10, klasa ścieralności AC4
  • Spód płyty w klasie B-s1, d0

- kraty pomostowe prasowane

STOSOWANE PRZEZ NAS PŁYTY PODESTOWE, WIÓROWE SĄ ŁĄCZONE NA PIÓRO/WPUST BY WYKLUCZYĆ EFEKT „KLAWISZOWANIA” PŁYT I STWORZYĆ MOŻLIWIE JEDNOLITĄ, RÓWNĄ PŁASZCZYZNĘ.

 

Bezpieczeństwo i płynna obsługa

Wyposażenie dodatkowe

Oferujemy wytrzymałe poręcze i barierki stalowe spełniające międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, a także stalowe schody z kratownicowymi stopniami w standardzie.

W celu zapewnienia jak najbardziej płynnego magazynowania towarów, oferujemy szereg opcji do przenoszenia palet, wyposażonych w płytę bieżnika:

  • wnęka na paletę z łańcuchem
  • brama skrzydłowa z samozamykającymi się drzwiami
  • brama kołyskowa

 

Bramki kołyskowe

Bramki kołyskowe pozwalają na całkowicie bezpieczny proces załadunku palety, podczas którego obsługa nie jest w żadnym momencie narażona na wypadnięcie z antresoli przemysłowej.

Brama obraca się wokół osi środkowej i tworzy miejsce na towary, które po otwarciu w stronę wózka widłowego są zamykane, aby uzyskać dostęp z poziomu antresoli

Poniżej więcej zdjęć z przykładowych realizacji