Projektowanie 3D PodestyMagazynowe 2023

Wizualizacja 3D przy projektowaniu podestu magazynowego

Przy projektowaniu podestu magazynowego wizualizacja 3D może być niezwykle pomocna. Pozwala ona na lepsze zrozumienie projektu, ocenę wyglądu, funkcjonalności i przestrzeni. Możesz zobaczyć, jak magazyn będzie wyglądał w rzeczywistości, z uwzględnieniem wszystkich szczegółów i proporcji. Możesz przekonać się, jak podest będzie wpasowany w otoczenie, czy nie będzie kolidował z innymi elementami magazynu, takimi jak regały, urządzenia lub ściany. Można również sprawdzić, czy dostęp do podestu i ewentualnych drzwi jest odpowiednio zaplanowany. To pozwala na lepsze zrozumienie projektu i umożliwia wczesne wykrycie potencjalnych błędów projektowych.

Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy pewność, że dane rozwiązanie jest idealnie dopasowane do magazynu klienta.

  • dokładnie widać, gdzie mamy schody, barierki, bramki załadowcze i oczywiście słupy nośne
  • łatwiej zrozumieć przestrzeń i proporcje w kontekście całej hali
  • można uwzględnić elementy wyposażenia dodatkowego jak oświetlenie, instalacja tryskaczowa, klapy dymowe czy przenośniki rolkowe
  • możemy przetestować i udoskonalać projekty zanim zostaną wdrożone do produkcji
  • projekt 3D ułatwia również koordynację i współpracę między różnymi specjalistami jak Kierownik budowy, posadzka, montaż bram / drzwi, instalacja elektryczna / sprężonego powietrza

Wizualizacja 3D pozwala również na eksperymentowanie z różnymi rozwiązaniami i opcjami projektowymi. Możesz dostosować wysokość, szerokość, długość i inne parametry podestu magazynowego, a następnie zobaczyć, jak te zmiany wpływają na ogólny wygląd i funkcjonalność. To pozwala na optymalizację projektu pod kątem konkretnych potrzeb magazynu.

To również oszczędność czasu i kosztów: dzięki wizualizacji 3D można wcześniej wykryć potencjalne problemy i błędy projektowe. Można przetestować różne scenariusze i rozwiązania bez konieczności fizycznego budowania prototypu. To pozwala zaoszczędzić czas i koszty związane z ewentualnymi poprawkami lub zmianami projektu.