PodestyMagazynowe Stezenia red2

Stężenia konstrukcji podestu magazynowego

Stężenie konstrukcji podestu magazynowego odnosi się do sposobu, w jaki elementy konstrukcyjne podestu są ze sobą połączone w celu utworzenia stabilnej i bezpiecznej struktury. Stężenia konstrukcji podestu mają na celu wzmocnienie i zapewnienie stabilności konstrukcji, jednocześnie zapewniając wyższe możliwości załadunkowe.

Projektując antresole magazynowe warto również zwrócić uwagę na to, by dodatkowe stężenia nie utrudniały logistyki na parterze oraz na pozostałych piętrach w zabudowach wielopoziomowych. Dlatego warto mieć świadomość, już na etapie projektowania antresoli magazynowej, jakie stężenia można zastosować, aby nie znaleźć się w kolizji z drogami komunikacyjnymi pod konstrukcją podestu.

Wszystkie rodzaje stężeń są łączone z elementami konstrukcji podestu, takimi jak:

  • słupy,
  • belki,
  • ramy,

w celu przenoszenia sił bocznych i pionowych oraz zapobiegania ich odkształceniom.

Podstawowe rodzaje stężeń konstrukcyjnych podestów stosowanych w antresolach magazynowych:

Stężenia krzyżowe (diagonalne)

– polegają na połączeniu elementów konstrukcyjnych (słupów) za pomocą ukośnych wzmocnień. Taki układ stężeń pozwala na przenoszenie obciążeń poziomych i pionowych, co zwiększa sztywność całej konstrukcji. Jest to rozwiązanie najtańsze, jednak wadą jest to, że zajmuje najwięcej miejsca. W przypadku, gdy pod podestem znajdują drogi komunikacyjne, warto rozważyć zastosowanie innego rodzaju stężeń.

Zastrzały (tzw. cross legi)

– to rozwiązanie pośrednie. Jest nieco droższe od stężeń krzyżowych, jednak pozwala na sprawniejszą komunikację pod podestem. Aczkolwiek tego typu stężenia, podobnie jak słupy konstrukcji podestu, mogą czasem utrudniać sprawną logistykę na hali magazynowej. Dlatego już na etapie koncepcji konstrukcji podestu należy dobrze rozważyć ich umiejscowienie.

Stężenia portalowe

– stosując odpowiednie rozwiązania i obliczenia wytrzymałościowe istnieje możliwość wykonania antresol nawet kilkupoziomowych bez stosowania dodatkowych wzmocnień (stężeń) utrudniających komunikację. To tzw. stężenia portalowe, które umożliwiają swobodną komunikację wózków widłowych czy prowadzenie kompletacji.

Dzięki zastosowanej technologii, jako jedyni na rynku, stosując stężenia portalowe, możemy wykonać podesty z rozstawem słupów nawet do 11 metrów!