Proces tworzenia antresoli magazynowych

etapy w procesie tworzenia antresoli / podestu magazynowego

Proces powstawania antresoli magazynowej

Proces tworzenia antresoli magazynowej / podestu magazynowego składa się z kilku etapów, niezbędnych do wypracowanie najbardziej optymalnego rozwiązania. Pierwszym krokiem jest zdiagnozowanie problemu logistycznego, który chcecie Państwo rozwiązać – zwiększenie powierzchni magazynowej / użytkowej, poprawa bezpieczeństwa pracy, stworzenie przestrzeni magazynowej umożliwiającej rozwinięcie linii produkcyjnych. Podczas szczegółowego wywiadu zbieramy informacje niezbędne do zaprojektowania podestu w jak najwyższym stopniu odpowiadającemu oczekiwaniom klienta, spełniając niezbędne normy bezpieczeństwa konstrukcji:

  • rodzaj i kształt konstrukcji
  • dodatkowa powierzchnia magazynu, jaką klient chce uzyskać
  • wysokość w świetle podestu (wysokość podestu/poszczególnych pięter podestu nad poziomem 0)
  • specyfika branży, charakterystyka składowanych produktów
  • nośność na m2 powierzchni
  • rodzaj podłogi antresoli – płyta wiórowa, krata ocynkowana
  • oczekiwane / możliwe odległości między słupami podestu
  • możliwe miejsca zastosowania stężeń, krzyżowych i / lub innych stosownie do wymagań

Podróż przez proces powstawania antresoli magazynowej - jak pracujemy

Po zebraniu precyzyjnego wywiadu manager projektu wraz z całym zespołem przystępują do pracy projektowej. Projektowanie podestów magazynowych ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na antresoli, jednocześnie w najwyższym stopniu wykorzystując dostępną powierzchnię magazynu. Wyliczenia statyczne i wytrzymałościowe konstrukcji tworzone są z zastosowaniem programów komputerowego wspomagania (CAD) oraz norm Europejskiej Federacji Magazynowania (FEM), precyzyjnie określających wymagane współczynniki bezpieczeństwa – tutaj nie ma miejsca na najmniejszy błąd.

W celu wykluczenia nawet najmniejszych możliwych rozbieżności pomiędzy projektem, a stanem faktycznym, dokonujemy szczegółowych pomiarów w lokalizacji przyszłej antresoli, sprawdzając wszystkie detale, które mogą wpływać na samą konstrukcję i proces montażu antresoli.

Elastyczność naszego systemu konstrukcyjnego pozwala realizować najbardziej wyszukane rozwiązania w odpowiedzi na Państwa oczekiwania, pozwalając nam nieustannie udoskonalać każdy z etapów powstawania antresoli.

Po akceptacji projektu przystępujemy do procesu produkcyjnego. Produkcja elementów konstrukcyjnych naszych podestów odbywa się w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Holandii, produkującym w technologii SMART. Znak jakości CE potwierdza pełne dostosowanie procesu produkcyjnego zgodnie z ogólnoeuropejską normą dla konstrukcji stalowych.

Blachę ocynkowaną, z której na zimno formowane są profile, poza względami estetycznymi charakteryzują wysokie właściwości antykorozyjne oraz doskonałe parametry wytrzymałościowe, a stalowe słupy nośne pozwalają na zaprojektowanie konstrukcji o rozpiętości do 18 metrów i obciążeniu nawet do 4000 kg/m2.

 

Ostatnim etapem całego procesu jest montaż. Ponieważ konstrukcje podestu często są precyzyjnie wpasowane w istniejącą infrastrukturę, więc montaż jest wykonywany przez wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Nasze grupy montażowe współpracują z nami od lat i dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafią sprawnie przeprowadzić nawet trudny montaż, czy też konstruktywnie podejść do ewentualnych trudności.

Cały proces powstawania podestu magazynowego, w zależności od złożoności projektu, trwa od 5 do 8 tygodni.

Chcesz poznać szybką wycenę swojej antresoli? Zrób to w 2 krokach na Wymiary podestu Wymiary podestu (https://podestymagazynowe.com/wycena-podestu)

Nasi Doradcy czekają na Twoje zapytanie!