PodestyMagazynowe poszycia rodzaje

Poszycia podestu magazynowego z płyty wiórowej

Nie dla wszystkich jest oczywiste o czym mówią parametry płyt stosowanych w antresolach magazynowych, a odpowiednie ich użycie ma ogromne znaczenie dla funkcjonalności i bezpieczeństwa podestu magazynowego.

Przykładowe parametry płyty: 38mm P6 R10 AC4 Bfl-s1, B-s1,d0

Co to oznaczają i do czego odnoszą się poszczególne parametry?

  • 38 mm – GRUBOŚĆ PŁYTY (od 10 do 38 mm) – nasze podesty zawsze posiadają płytę wiórową o grubości 38 mm! Tutaj nie ma kompromisów!
  • P6 – TWARDOŚĆ PŁYTY (od P1 do P7) - płyta wiórowa o podwyższonej zdolności do przenoszenia obciążeń, przeznaczona do użytkowania w warunkach suchych.
  • R10 – ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ (od R9 do R13) – płyta antypoślizgowa dla użytkowania przy kącie nachylenia nawet 10-19°, do stosowania w pomieszczeniach magazynowych.
  • AC4 – KLASA ŚCIERALNOŚCI (od AC1 do AC6) – in wyższa klasa tym lepiej, AC4 cechuję wysoką klasę ścieralności nawet w pomieszczeniach bardzo często użytkowanych!

I najważniejsze:

  • BflKLASYFIKACJA OGNIOWA (od A1 do F) – płyta Bfl jest bardzo trudno zapalna (niektóre źródła nazywają to nawet płytą niezapalną) i posiada właściwości bardzo ograniczonego udziału w pożarze, nie powoduje rozgorzenia ognia!
  • s1 – WYTWARZANIE DYMU (od S1 do S3) – tzn., "prawie bez dymu", czyli szybkość wytwarzania się dymu przez palącą się płytę – najlepsza płyta na rynku!
  • d0 – WYTWARZANIE PŁONĄCYCH KROPLI (od d0 do d2) – w przypadku d0 nie ma w ogóle płonących kropli!

Przykładowe kombinacje:

C-Dur Standard

Zaprojektowany specjalnie do podłóg na antresoli, opracowano mocny panel bazowy P6 o wysokiej gęstości i silnie związanych warstwach zewnętrznych. Pozwala to na większą nośność lub większy odstęp między podporami. Szczuplejsza podkonstrukcja, w tym większy rozstaw belek i pominięcie tablic rozdzielczych oznacza, że podłogi antresolowe mogą być zainstalowane znacznie niższym kosztem.

C-Dur White

Białe wykończenie płyty od strony sufitu sprawia, że odbicie światła jest wzmocnione, pomagając stworzyć jaśniejszą przestrzeń. Może to pomóc zmniejszyć intensywność światła lub odstępy między punktami światła, aby zmniejszyć zużycie energii. Białe wykończenie od strony sufitu można łatwo czyścić lekko wilgotną ściereczką.

Panele C-Dur Deluxe

są wyposażone w dekoracyjne, odporne na zużycie wykończenie warstwy wierzchniej, wykończone antypoślizgową powierzchnią (R10). Białe wykończenie dekoracyjne od strony sufitu poprawia odbicie światła, pomagając stworzyć jaśniejszą przestrzeń.

Wszystkie stosowane przesz nas płyty podestowe, wiórowe są łączone na pióro-wpust aby wykluczyć efekt klawiszowania i stworzyć możliwie jednolitą, równą płaszczyznę.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wyboru płyt do Twojego podestu - zapraszamy do kontaktu - z przyjemnością doradzimy, zaprojektujemy, wykonamy!