Zabezpieczenie przeciwpozarowe 1000x750 2

Podesty magazynowe a przepisy przeciwpożarowe

Podest magazynowy, jako element konstrukcyjny, musi spełniać wymagania dotyczące odporności ogniowej, czyli umiejętności utrzymania stabilności i nośności w czasie pożaru. Ważne jest również, aby podest był zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do korytarzy ewakuacyjnych, dróg dojazdowych, a także instalacji elektrycznych i systemów wentylacyjnych.

Dodatkowo, warto pamiętać, że podest magazynowy może wpłynąć na warunki pożarowe w magazynie, dlatego należy dokładnie przeanalizować takie czynniki jak możliwość łatwego rozprzestrzenienia się ognia oraz możliwość szybkiego i skutecznego działania straży pożarnej w przypadku wybuchu pożaru.

Podest magazynowy a przepisy przeciwpożarowe

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w magazynie, zaleca się skonsultowanie projektu podestu magazynowego z rzeczoznawcą PPOŻ i służbami odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpożarową. Musimy pamiętać, że decyzja o odbiorze podestu magazynowego jest podejmowana przez inspektora-strażaka, a zobowiązanym do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie jest właściciel lub zarządca.

Szczególnie w magazynach, gdzie przechowywane są materiały łatwopalne lub wybuchowe, konieczne jest podjęcie środków mających na celu minimalizację tego zagrożenia. Warto zainstalować systemy zapobiegające powstawaniu i rozprzestrzenianiu się ognia w magazynach, urządzenia i rozwiązania umożliwiające wykrywanie pożaru, jego sygnalizację oraz skuteczne działania gaśnicze w przypadku jego wystąpienia jest niezbędna.

W ramach wyposażenia mającego na celu ochronę przeciwpożarową możemy wymienić:

  • Urządzenia gaśnicze (w tym urządzenia uruchamiane ręczne i automatyczne)
  • Systemy do wykrywania i sygnalizowania pożaru
  • Urządzenia oddymiające
  • Hydranty, zawory hydrantowe
  • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, szafki na klucze ewakuacyjne
  • Klapy odcinające, drzwi i bramy przeciwpożarowe
  • Pompownie przeciwpożarowe.

Na podeście magazynowym bezwzględnie powinny znajdować się gaśnice oraz alarmy przeciwpożarowe. W przypadku podestów, gdy pokryciem podestu jest krata pomostowa – nie utrudnia ona oddymiania i przepuszcza wodę z instalacji tryskaczowej zamontowanej pod dachem hali, natomiast w przypadku konieczności pełnego pokrycia antresoli magazynowej, należy również rozważyć instalację m.in. tryskaczy pod nią.

Właściwe zabezpieczenie magazynów przed zagrożeniami pożarowymi jest kluczowym elementem. Zapewnienie odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej oraz systemów alarmowych to nie tylko wymóg prawnie nakładany na właścicieli i zarządców magazynów, ale przede wszystkim dbałość o życie i bezpieczeństwo pracowników oraz mienie firmy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ochrony przeciwpożarowej w Twoim magazynie lub potrzebujesz profesjonalnej pomocy w dostosowaniu obiektu do wymogów przepisów przeciwpożarowych, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.