Antresola magazynowa steznie

Czy można wykonać antresolę magazynową bez stężeń?

Jednym z podstawowych elementów konstrukcji antresoli magazynowej są stężenia.
Stężenia konstrukcji podestu mają na celu wzmocnienie i zapewnienie stabilności konstrukcji, zapewniając wyższe możliwości załadunkowe.

Możemy stosować różne rodzaje stężeń:

  • krzyżowe
  • zastrzały
  • stężenia portalowe

Niekiedy jednak obecność stężeń utrudnia organizację przestrzeni pod antresolą i ogranicza możliwość optymalnego zagospodarowania powierzchni magazynowej.

Czy wiesz, że nasze antresole możemy wykonać bez żadnych stężeń pomiędzy słupami?

W przypadku zastosowania specjalnych rozwiązań i obliczeń wytrzymałościowych zgodnie z Europejskimi Normami jesteśmy w stanie zaprojektować antresolę 1, 2, 3, a nawet 4-poziomową bez stosowania dodatkowych wzmocnień - (czyli stężeń) pomiędzy słupami nośnymi. Użytkownicy zyskują całkowicie wolną przestrzeń pod antresolą, dzięki temu można swobodnie prowadzić kompletację, mogą poruszać się wózki widłowe, czy można umiejscowić maszyny do produkcji z dostępem dla operatorów.

 

Zapraszamy do kontaktu!