kontrola podestow 940470 px

rutynowa kontrola i konserwacja regałów

Bezpieczny magazyn

Bezpieczny podest magazynowy

Wykorzystanie wielopoziomowych podestów roboczych pozwala firmie na zwiększenie powierzchni użytkowej hali magazynowej stosunkowo niskim kosztem, bez konieczności rozbudowy magazynu. Wyróżniają je szerokie możliwości zagospodarowania wolnej przestrzeni i zaadoptowania jej pod składowanie zróżnicowanych produktów oraz możliwość łatwej adaptacji i rozbudowy dla przyszłych wymagań. Dodatkowa powierzchnia, uzyskana poprzez nadbudowę gwarantuje szybki zwrot nakładów inwestycyjnych.

Dobrze zaprojektowany podest magazynowy powinien gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno ludzi pracujących w magazynie, jak i towaru składowanego na regałach i podestach magazynowych. Bezpieczny magazyn to podstawa sprawnego działania całej logistyki, którego celem powinno być wyeliminowanie możliwych wypadków praktycznie do zera.

Jak zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa w magazynie przemysłowym?

Punktem wyjściowym powinien być już sam etap projektowania, a co się z tym wiąże kwestia wyboru firmy, która dzięki swojemu doświadczeniu i know-how będzie w stanie zaproponować bezpieczną konstrukcję odpowiadającą oczekiwaniom klienta.

Podstawą jest odpowiedniej jakości materiał wejściowy o wymaganych parametrach wytrzymałościowych. Każdy element antresoli magazynowej powinien zapewniać pewne i stabilne osadzenie całej konstrukcji – słupy, belki, wzmocnienia konstrukcji w postaci stężeń. Każda rama tworzona jest przez dwa słupy usztywnione przez przykręcone profile poziome (horyzontalne) i skośne (diagonalne). Te elementy poziome i skośne skręcone są ze słupami, dzięki czemu nadają ramie sztywność – odporność na skręcanie. Ważne jest również zastosowanie odpowiednich głowic wieńczących, stóp, kotew, bezpiecznych schodów, bramek oraz barierek.

Kolejną i nie mniej ważną kwestią jest wprowadzenie odpowiednich procedur kontroli, zgłaszania i napraw pojawiających się usterek. Regularna kontrola i konserwacja podestów magazynowych minimalizuje ryzyko wypadków spowodowanych niewłaściwą eksploatacją antresol magazynowych.

Regularne przeglądy podestów mogą znacznie ograniczyć liczbę oraz skutki ewentualnych wypadków, zapewniając utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w magazynie. Kluczowe jest dostrzeżenie tych zagrożeń odpowiednio wcześnie, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i uniknąć dużych strat materiałowych.

Rutynowa kontrola i konserwacja regałów

Wszelkie instalacje powinny być regularnie kontrolowane. Rekomendujemy, aby w każdym magazynie została wyznaczona osoba odpowiedzialna za okresowe kontrole instalacji podestowych. Należy również określić procedury, które zapewnią wykonanie odpowiednich czynności zabezpieczających w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości. Osoba ta powinna przechowywać raporty z wszelkich przeprowadzanych kontroli i konserwacji podestów.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia wyposażenia magazynowego

 • Nie naprawiaj – wymieniaj!

Ważne, aby na bieżąco zgłaszać awarie i prowadzić dziennik uszkodzeń oraz kontroli bieżących.

 

Kontrola codzienna podestów magazynowych

Kontrole te powinny być przeprowadzane przez personel obsługujący regały podczas codziennej pracy. W przypadku zauważenia uszkodzenia mechanicznego konstrukcji podestu należy to natychmiast zgłosić do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w magazynie.

Kontrola cotygodniowa podestów magazynowych

Jest to kontrola polegająca na wzrokowym sprawdzeniu konstrukcji podestu od poziomu posadzki przez ich całą wysokość. Kontrola ta powinna być przeprowadzana przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo.

Kontrola ta powinna wykryć wszelkiego typu uszkodzenia konstrukcji antresoli magazynowej, zaklasyfikowane do grupy ryzyka czerwonej i pomarańczowej, tzn. mechaniczne wgniecenia słupów, belek i stężeń.

Kontrola comiesięczna podestów magazynowych

Kontrola ta jest przeprowadzana w podobny sposób co kontrola cotygodniowa. Szczególną uwagę powinno zwrócić się na równomierne obciążenie antresoli magazynowej oraz kontrolę składowanego towaru, aby uniknąć przeciążeń podestu. Kontrola ta obejmuje:

 • wzrokową inspekcję konstrukcji podestu
 • klasyfikację wykrytych braków i uszkodzeń w konstrukcji do odpowiednich grup ryzyka (zielona, pomarańczowa, czerwona)
 • kontrolę czy uszkodzenia z grupy pomarańczowej i czerwonej, raportowane przy poprzednich kontrolach zostały usunięte.

 

 

Kontrola roczna podestów magazynowych

Kontrola powinna zostać przeprowadzona przez wyspecjalizowanych fachowców, którzy mają odpowiednią wiedzę i uprawnienia do oceny stanu technicznego instalacji podestowych. Zakres czynności powinien obejmować:

 • sprawdzenie kompletności instalacji podestu magazynowego
 • kontrolę stanu technicznego instalacji
 • stan podłogi
 • stan ram nośnych
 • stan połączeń śrubowych
 • stan mocowania do posadzki
 • stan belek nośnych
 • stan zaczepów i zawleczek belek
 • stan odbojów
 • zachowanie pionów i poziomów
 • wielkość odkształceń pod obciążeniem
 • oznaczenia nośności
 • stan oświetlenia
 • korytarze robocze i przejazdy
 • kontrolę stanu technicznego systemu zabezpieczeń antresoli magazynowej (osłony słupów, ram, itp.)
 • sprawdzenie prawidłowości raportowania uszkodzeń i braków
 • sprawdzenie / uzupełnienie wiedzy personelu obsługującego instalację w zakresie instrukcji obsługi regałów

Bezpieczny magazyn

Bezpieczny magazyn to wiele działań i procedur minimalizujących ryzyko wypadków. Zastosowanie powyższych środków zapobiegawczych w postaci szkoleń pracowników, opracowania procedur kontroli oraz zgłaszania usterek powinno być jednym z głównych celów zarządzania magazynem. Regularne przeglądy stanu podestów magazynowych i wczesne wykrycie uszkodzeń to brak utrudnień w pracy magazynu, ograniczenie ryzyka wypadków i strat materiałowych, a także wydłużenie czasu eksploatacji podestów magazynowych.